Informatii Utile

Pentru inscrierea in cadrul Registrului Genealogic sunt necesare urmatoarele documente:

Contract valabil, incheiat cu o Asociatie prestatoare de Servicii C.P.P.

Carte de identitate a proprietarului exploatatiei

Copie dupa Atestatul de producator sau C.U.I (in cazul persoanelor juridice)

Cerere de inscriere, completata de catre fermier,

Lista cu efectivul de ovine , care se doreste a fi inscris in cadrul Registrului Genealogic,

Registru de Monte si Fatari

Extras din Registrul National al Exploatatiilor (eliberat de Medicul Veterinar), care sa ateste ca la data inscrierii in Registrul Genealogic ovinele pe care solicitantul doreste sa le inscrie , se afla in cadrul exploatatiei proprii.

Adeverinta eliberata de Medicul Veterinar , care sa ateste ca animalele care urmeaza sa fie inscrise in RG sunt clinic sanatoase.