Contact

Asociaţia Crescătorilor de Specii Aflate în Conservare – Registrul genealogic al rasei Ţigaie ruginie

Sediu: Str. Arcuşului, nr. 2, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

C.U.I. : 21654326

Mail: tigaieruginie@yahoo.com

Telefoane:

+40786497494 – preşedinte Sorin-Iordan POPICA

+40735690608 – ing. Zalan KINDA

+40786866782 – ing. Teodora UNGUREANU